Verhindered?

Lees de werkbeurten règlement: PDF

Mocht u verhinderd zijn dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Dit kan door middel van een mail naar: bestuuronslustoord+werkbeurten@gmail.com

Het inhalen van de verplaatste werkbeurt dient vóór de volgende werkbeurt plaats te vinden en de inhaal datum dient van te voren te worden gemeld via de mail.

Werkbeurten agenda 2023