====================

Hierboven ziet u de tuinen die ter overname worden aangeboden.

Naar aanleiding van de vele vragen die wij van (potentiële) kopers hebben gekregen over de aankoop van een tuin, willen wij u wijzen op de door Tuinpark Ons Lustoord gehanteerde aankoopprocedure: Klik hier.

Aspirant-lid

U dient zich in te schrijven als lid van de Bond van Volkstuinders. Dit kunt u doen via de website van de Bond van Volkstuinders. U bent dan aspirant-lid en betaalt per jaar contributie daarvoor aan de Bond van ca € 40. Tevens verkrijgt u hiermee het recht om op de wachtlijst van de (29) tuinparken van de Bond van Volkstuinders ingeschreven te staan.​

Wachtlijst

Op Tuinpark Ons Lustoord bestaat voor aspirant-leden de mogelijkheid om op een vaste zaterdag per maand (tijdens het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober) zich te laten inschrijven op de wachtlijst van het tuinpark.
U kunt HIER uw rang en inschrijfdatum opzoeken.

In de Agenda (op de homepage) kunt u zien op welke data u zich kunt inschrijven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: bestuuronslustoord@gmail.com

Informeer bij koop altijd naar eventuele extra voorwaarden, bv. m.b.t. de aanwezigheid en kosten van een septic tank.

Verdere kosten: entreegeld € 140,00 en de kosten voor de vereniging over het lopende jaar.

Tuinders die niet woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel kregen vanaf 2015 een jaarlijkse aanslag forensenbelasting die tussen de € 60 en € 70 euro lag. Voor 2023 heeft de gemeente het tarief vastgesteld op € 108,73, welke aanslag begin 2024 is toegezonden. Voor 2024 is deze inmiddels bepaald op € 151,43 en de aanslag hiervoor zal begin 2025 op de mat vallen. De gemeente heeft eind 2022 al aangekondigd dat het bedrag nog eens in twee tredes van rond de € 40 zal worden verhoogd. Daarnaast heeft de gemeente de tuinders in 2023 ook voor het eerst individueel rioolheffing opgelegd ten bedrage van € 76 per tuin. Inmiddels heeft de gemeente na massale bezwaar van de tuinders erkend dat individuele aanslagen voor rioolheffing niet mogelijk zijn, maar dit sluit niet uit dat deze aanslagen toch weer indirect bij ons terugkomen via de grondeigenaar. Ondertussen proberen de tuinparken en de Bond de gemeente Ouder-Amstel op diverse manieren op andere gedachten te brengen. Maar hoewel nog niet geheel zeker is dat deze extra belastingen ook in volle omvang in stand zullen blijven, zijn dit wel kosten om bij toetreding tot ons tuinpark rekening mee te houden.

Tuinen ter overname

Mocht u interesse hebben in een van de aangeboden tuinen kunt u dat via een mail naar bestuuronslustoord@gmail.com kenbaar maken. Vergeet u niet het tuinnummer in uw mail te vermelden.​
Tuinovername altijd in overleg met verkoper.
Financiële afhandeling loopt altijd via de bond van volkstuinders.

De waarde van tuin en tuinhuis wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Maar let op! Vaar niet blind op de waardebepaling. De waardebepaling is namelijk GEEN bouwkundige beoordeling. Wil je dat wel? Dan moet je als toekomstig tuinder de bouwkundige staat zelf onderzoeken door b.v. een bouwkundig expert hiervoor in te schakelen. Doe dit svp voordat de overdracht plaatsvindt, zodat je eventueel nog af kunt zien van overdracht.

TE KOOP

Er staan nu 5 huisjes in de verkoop.

* Sluitingsdatum: Alle (aspirant)leden die binnen de sluitingstermijn reageren komen in volgorde van de ranglijst in aanmerking voor toewijzing. Als er daarna geen belangstellenden (meer) zijn, wordt de tuin toegewezen aan de eerste belangstellende die zich meldt.

TUIN 193
Tuinhuiswaarde: € 2.627,92
Tuinwaarde: € 310
Publicatiedatum: 28 mei 2024
* Sluitingsdatum: 11 juni 2024

TUIN 131
Tuinhuiswaarde: 3.553,88
Tuinwaarde: € 305
Publicatiedatum: 3 juni 2024
* Sluitingsdatum: 17 juni 2024

TUIN 286
Tuinhuiswaarde: € 2.567,24
Tuinwaarde: € 475
Publicatiedatum: 11 juni 2024
* Sluitingsdatum: 25 juni 2024
Bedreigd door de situatie mbt De Nieuwe Kern

TUIN 141
Tuinhuiswaarde: 8.748,50
Tuinwaarde: € 355
Publicatiedatum: 20 juni 2024
* Sluitingsdatum: 4 juli 2024

TUIN 82
Tuinhuiswaarde: € 5.559,06
Tuinwaarde: € 305
Publicatiedatum: 20 juni 2024
* Sluitingsdatum: 4 juli 2024