REGELS VOOR UW GAS

Ieder jaar controleert de Tuincommissie uw gasinstallatie. Uw gasinstallatie dient in ieder geval aan de volgende punten te voldoen:

 • U heeft een ontheffing om maximaal 4 gasflessen op uw tuin te hebben. Lege flessen tellen ook mee. Meer flessen zijn niet toegestaan.

 • Gasflessen moeten in een kist geplaatst worden. De binnenmaat van de gaskist mag maximaal 45 cm breed zijn en de lengte mag niet langer zijn dan nodig is om maximaal 4 gasflessen te plaatsen. De gaskist mag maximaal 80 centimeter hoog zijn, gemeten vanuit het maaiveld.

 • In de gaskist mogen alleen gasflessen geplaatst worden.

 • De gaskist mag niet op slot zijn en de gasflessen mogen niet aan elkaar op slot gezet worden zodat de brandweer deze, indien nodig, gemakkelijk kan verwijderen.

 • De gaskist moet aan de onderkant voorzien zijn van openingen zodat bij lekkage het gas, zich niet in de gaskist kan ophopen, maar kan ontsnappen.

 • Gasslangen mogen niet aan zonlicht blootgesteld worden. De koperen leidingen moeten dus tot achter of tot in de gaskist lopen.

 • Gasslangen moeten regelmatig vervangen worden. Op elke gasslang moet de gedrukte datum duidelijk leesbaar zijn. Er zijn twee opties: Gasslangen met een productiejaar; in 2020 mogen de gasslangen alleen van productiejaar 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn. De letter Q geeft het kwartaal van dat jaar aan. Gasslangen met een einddatum; Deze moeten vòòr deze einddatum vervangen worden.

 • Gasslangen die hier niet aan voldoen worden onklaar gemaakt!

Nieuwe gasslangen zijn verkrijgbaar in de Gardenshop.​

Gasslangen die aan een overslagventiel geperst zijn moeten ook op tijd vervangen worden. Houdt deze datum dus in de gaten! Aangezien er niet op alle drukregelaars een productiedatum of een houdbaarheidsdatum staat, kunnen wij niet vaststellen hoe oud deze is en of dit gevaar voor u oplevert. Wij raden u aan drukregelaars zonder datum of waarvan de houdbaarheid is verlopen, ook daadwerkelijk te vervangen. Voor enkele euro's loopt u veel minder risico op grote problemen. Voldoet u hieraan, dan maakt u ons en uw buren vrolijk.

HET VUIL

Groenafval: April t/m september: zaterdag van 9–12 uur en woensdag van 14–15. Oktober: zaterdag van 9–10 uur.

Grofvuil: Mei t/m augustus: zaterdag van 9.30–11 uur.
April en september: zaterdag van 9–10 uur. Maart en oktober: zaterdag van 9–9.30 uur.

Het vuildepot
Grote partijen vuil voor de container ALTIJD eerst in overleg met de dagbeheerder!
Huisvuil alleen aanleveren in gele zakken, verkrijgbaar in de shop. Grijze zakken worden niet aangenomen. Accu’s kunnen ingeleverd worden bij de Gardenshop. Koelkasten kunnen niet bij het vuil ingeleverd worden: deze dient u zelf af te voeren. Glas kan de gehele week door ingeleverd worden in de glasbak. Grof vuil, altijd zo klein mogelijk: bv. bij tafels de poten er af, planken zo klein mogelijk, stoelen uit elkaar. Zonnepanelen kunnen in de grofvuil container. Verf kan niet ingeleverd worden. Dit moet elders bij chemisch afval ingeleverd worden. Puin kan in de puincontainer. Gaat u een nieuw terras leggen en wilt u van het oude af, dan kunt u het ook te koop aanbieden. Maak een advertentie voor in de shop en op deze site. Dakbedekking kan niet zomaar op zaterdag ingeleverd worden. Overleg in de shop voor de afvoer hiervan. Voor alles geldt: volg de aanwijzingen die u krijgt op het vuildepot en de stortplaats. Karren en kruiwagens zelf lossen; indien u dat niet kunt, laat dan een ander uw vuil wegbrengen. Tot slot: hou er rekening mee dat alle posten bemand worden door vrijwilligers!

THE GARDENSHOP

De Gardenshop is gesloten van november '23 tot en met februari '24.
Uitzonderingen staan in de agenda en worden hier nog even herhaald:
25 november, 23 december en 27 januari van 10–12 uur.


Openingstijden

Maart, april, september en oktober: zaterdag van 10 - 13 uur

Mei t/m augustus: zaterdag van 10 - 13 uur, zondag van 10 - 12 uur en woensdag van 14 - 16 uur.

• Er kan niet via de mail worden besteld, u moet persoonlijk naar de shop komen.
• Kijk voor (eventueel aangepaste) tijden onder Agenda.

In de shop kunt u terecht voor bijna al uw tuinbenodigdheden, zoals tuingereedschap, zand, aarde, gas, accu’s, mest en voeding, schoonmaakspullen, kruiwagens en banden. Er is een tweedehands hoekje, diverse bestratingen, schuttingen en grind. In de shop staat ook een bord met 'gevraagd en aangeboden' voor uw advertenties.

Bestellingen en bezorgen
Als de shop open is kunt u zand en aarde bestellen, vanaf 30 zakken. Deze worden geleverd, afhankelijk van de besteltijd en de drukte, op zaterdag tussen 10 en 13 uur. Big Bags worden op woensdag geleverd en worden twee dagen later weer leeg opgehaald. Voor alle overige bestellingen altijd even informeren in de shop. U kunt een kar voor grote partijen grof vuil of takken reserveren in de shop. Deze kar wordt in het seizoen op vrijdag bij u neergezet en op zaterdagochtend bij u weggehaald. U dient te allen tijde zelf te lossen – of u regelt iemand om mee te gaan! Evenals grof vuil dienen ook takken klein gemaakt te worden i.v.m. de ruimte in de container. De kar is alleen voor takken, niet voor overig vuil of compost. Gaat u snoeien voordat u een kar hebt, dient u het afval op uw eigen tuin te bewaren. De reservering van karren gaat via een rooster. Heeft u elders een bestelling gedaan, anders dan in de shop (bv een nieuw bankstel of een buitenkeuken), dan kunt u in de shop een afspraak maken voor een kar op een dag in overleg.

TECHNISCHE DIENST

Iedere eerste zaterdag van de maand tussen 11 en 12 uur is minimaal één medewerker beschikbaar in het clubhuis om (aspirant)leden te adviseren of te woord te staan aangaande technische zaken. Hierbij kan je denken aan:

 • aanleg water

 • aanleg gasinstallatie

 • aanleg afvoerputten

 • aanleg elektra

 • lenen gereedschappen van de vereniging zoals aggregaat, rolsteiger, ladders, lasapparaat en ook kleiner gereedschap

 • verder kunnen we klachten of storingen opnemen en uitzetten.

Handige informatie

BAGGEREN

Baggerscheppen zijn in oktober (zie Agenda) te lenen bij het klusoord. Na gebruik weer bij het klusoord terugbrengen. Er wordt gecontroleerd of er gebaggerd is.

AGGREGAAT

Toegestaan op:
• Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 17 - 19 uur.
• Woensdag en zaterdag tussen 10 - 17 uur.
• Zondag: niet toegestaan.

Houdt rekening met uw buren!

WIJZIGEN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Mail naar: bestuuronslustoord@gmail.com of een briefje in de brievenbus van het bestuur.

VERZEKERING

Bij diefstal of schade, graag het formulier invullen en in de brievenbus van het bestuur deponeren.
Hieronder linkjes naar de formulieren:
PDF Schade
PDF Mutatie
PDF Diefstal

ONTHEFFINGEN

Ontheffingen voor brommer of auto dient u jaarlijks (opnieuw) aan te vragen bij het bestuur.

INSCHRIJVING ASPIRANT-LEDEN

Elke tweede zaterdag van de maand kunt u terecht in het clubhuis om u als aspirant-lid op te geven.

U wordt om 10 uur verwacht, zodat de informatie aan alle aspiranten tegelijkertijd gegeven kan worden!
Niet vroeger, maar ook niet later ;)

De datums staan vermeld in de agenda.