Handige informatie

THE GARDEN SHOP

Maart, april, september en oktober:

Zaterdag, 10.00 - 13.00 uur

Mei t/m augustus:

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur.

Zondag 10.00 - 12.00 uur.

Woensdag 14.00 - 16.00 uur.

Er kan niet via de mail worden besteld, u moet persoonlijk naar de Shop komen, dank.

kijk voor tijden op de Agenda-pagina

In de Shop kunt u terecht voor bijna al uw tuinbenodigdheden, bv. tuingereedschap, zand, aarde, gas, accu’s, mest en voeding, schoonmaak, kruiwagens en banden, er is een tweedehands hoekje, diverse bestrating, schuttingen en grind.In de shop staat ook een bord met 'gevraagd en aangeboden' voor uw advertenties.

Bestellingen/bezorgen

Als de shop open is kunt u zand en aarde bestellen, vanaf 30 zakken. Deze worden geleverd, afhankelijk van de besteltijd en de drukte op zaterdag tussen 10 en 13 uur. Big Bags worden op woensdag geleverd. Voor alle overige bestellingen altijd even informeren in de shop. Karren U kunt voor grote partijen grof vuil of takken een kar reserveren in de shop. Deze kar wordt in het seizoen op vrijdag bij u neergezet en op zaterdagochtend bij u weggehaald. U dient te allen tijde zelf (of u regelt iemand om mee te gaan) te lossen. Grof vuil dient klein gemaakt te wordenivm de ruimte in de container. Dit geldt ook voor takken. De kar is alleen voor takken niet voor overig vuil of compost. Gaat u snoeien voordat u een kar hebt, dient u het afval op eigen tuin te bewaren. Ook met de takkenkar moet u zelf op zaterdagochtend mee gaan om te lossen. De reservering van karren gaat via een rooster. Heeft u elders een bestelling gedaan, anders dan in de shop (bv een nieuw bankstel of een buitenkeuken), dan kan u in de shop een afspraak maken voor een kar op een dag in overleg.

BAGGEREN

Baggerscheppen zijn in oktober (zie Agenda) te lenen bij het klusoord. Na gebruik weer bij het klusoord terugbrengen. Er wordt gecontroleerd of er gebaggerd is.

HET VUIL

Vuil

April t/m augustus

 • Zaterdag, 09.30 - 11.00 uur

Maart,september en oktober

 • Zaterdag, 9.00 - 10.00 uur

Bovendien als exta zomervakantie service: op alle woensdagen in juli en augustus (t/m 23 augustus) van 18:00-18:15 uitsluitend gele huisvuilzakken.

Groen

April t/m september

 • Zaterdag, 09.00 - 12.00 uur

 • Woensdag, 14.00 - 15.00 uur

Maart en oktober

 • Zaterdag, 9.00 - 10.00 uur

Het vuildepot

Grote partijen vuil voor de container ALTIJD eerst in overleg met de dagbeheerder!

Huisvuil alleen aanleveren in gele zakken, verkrijgbaar in de shop. Grijze zakken worden niet aangenomen. Accu’s kunnen ingeleverd worden bij de gardenshop. Koelkasten kunnen niet bij het vuil ingeleverd worden. Deze dient u zelf af te voeren. Glas kan de gehele week door ingeleverd worden in de glasbak. Grof vuil. Altijd zo klein mogelijk: bv. bij tafels de poten er af, planken zo klein mogelijk, stoelen uit elkaar. Zonnepanelen kunnen in de grofvuil container. Verf kan niet ingeleverd worden. Dit moet elders bij chemisch afval ingeleverd worden. Puin kan in de puincontainer. Gaat u een nieuw terras leggen en wilt u van het oude af, dan kunt u het ook te koop aanbieden. Maak een advertentie voor in de shop en op deze site. Dakbedekking kan niet zomaar op zaterdag ingeleverd worden. Overleg in de shop voor de afvoer hiervan. Voor alles geldt: Volg de aanwijzingen die u krijgt op het vuildepot en de stortplaats. Karren en kruiwagens zelf lossen, indien u dat niet kunt, laat dan een ander uw vuil wegbrengen.Tot slot: hou er rekening mee dat alle posten bemand worden door vrijwilligers!

TECHNISCHE DIENST

Iedere laatste zaterdag van de maand tussen 11 en 12.00 uur is minimaal 1 medewerker beschikbaar zijn in het clubhuis om (aspirant) leden te adviseren of te woord te staan aangaande technische zaken. Hierbij kan je denken aan:

 • aanleg water

 • aanleg gas installatie

 • aanleg afvoeren putten

 • aanleg elektra

 • lenen gereedschappen van de vereniging zoals aggregaat, rolsteiger, ladders, lasapparaat en ook kleiner gereedschap.

 • verder kunnen we klachten of storingen opnemen en uitzetten.

REGELS VOOR UW GAS

Ieder jaar controleert de Tuincommissie uw gasinstallatie. Uw gasinstallatie Die dient in ieder geval aan de volgende punten te voldoen:

 • U heeft een ontheffing om maximaal 4 gasflessen op uw tuin te hebben. Lege flessen tellen ook mee. Meer flessen zijn niet toegestaan.

 • Gasflessen moeten in een kist geplaatst worden. De binnenmaat van de gaskist mag maximaal 45 cm breed zijn en de lengte mag niet langer zijn dan nodig is om maximaal 4 gasflessen te plaatsen.De gaskist mag maximaal 80 centimeter hoog zijn, gemeten vanuit het maaiveld.

 • In de gaskist mogen alleen gasflessen geplaatst worden.

 • De gaskist mag niet op slot zijn en de gasflessen mogen niet aan elkaar op slot gezet worden zodat de brandweer deze, indien nodig, gemakkelijk kan verwijderen.

 • De gaskist moet aan de onderkant voorzien zijn van openingen zodat bij lekkage het gas, zich niet in de gaskist kan ophopen maar, kan ontsnappen.

 • Gasslangen mogen niet aan zonlicht blootgesteld worden. De koperen leidingen moeten dus tot achter of tot in de gaskist lopen.

 • Gasslangen moeten regelmatig vervangen worden. Op elke gasslang moet de gedrukte datum duidelijk leesbaar zijn. Er zijn twee opties: Gasslangen met een productiejaar; in 2020 mogen de gasslangen alleen van productiejaar 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn. De letter Q geeft het kwartaal van dat jaar aan. Gasslangen met een einddatum; Deze moeten vòòr deze einddatum vervangen worden.

 • Gasslangen die hier niet aan voldoen worden onklaar gemaakt!

Nieuwe gasslangen zijn verkrijgbaar in de Gardenshop.​

Gasslangen die aan een overslagventiel geperst zijn moeten ook op tijd vervangen worden. Houdt deze datum dus ook in de gaten. Aangezien er niet op alle drukregelaars een productiedatum of een houdbaarheidsdatum staat kunnen wij niet vaststellen hoe oud deze is en of dit gevaar voor u oplevert. Wij raden u aan drukregelaars zonder datum of waarvan de houdbaarheid is verlopen, ook daadwerkelijk te vervangen. Voor enkele euro`s loopt u veel minder risico op grote problemen.

Voldoet u hieraan, dan maakt u ons en uw buren vrolijk.

AGREGAAT

Toegestaan op:

 • Maandag, 17.00 - 19.00 uur

 • Dinsdag, 17.00 - 19.00 uur

 • Woensdag, 10.00 - 17.00 uur

 • Donderdag, 17.00 - 19.00 uur

 • Vrijdag, 17.00 - 19.00 uur

 • Zaterdag, 10.00 - 17.00 uur

 • Zondag: niet toegestaan.

Wilt u aub rekening houden met uw buren? Dank!

WIJZIGEN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Mail naar: bestuuronslustoord@gmail.com of een briefje in de brievenbus van het bestuur

VERZEKERING

Bij diefstal of schade, graag het formulier invullen en in de brievenbus van het bestuur

ONTHEFFINGEN

Ontheffingen voor brommer of auto: deze dient u jaarlijks opnieuw aan te vragen bij het bestuur.