====================

Reglement Werkbeurten (Algemeen werk) – PDF

Huishoudelijk reglement Tuinpark Ons Lustoord – PDF

Statuten en reglementen Bond van Volkstuinders – BVV 2017-08-16

Bouwreglement Bond van Volkstuinders – PDF

Reglementen