COMMISSIES

Bouwcommissie

Dit seizoen zal er elke eerste woensdag van de maand een spreekuur van de bouwcommissie zijn. Tuinders met vragen over bouw, aanbouw en bouwgerelateerde zaken, kunnen dan terecht van 19–20 uur in de Commissiekamer (naast de Bestuurskamer). U bent van harte welkom.

In de loop van dit kalenderjaar zal ook informatie over andere commissies hier terug te vinden zijn.