NIEUWS

====================
GEZOCHT
Onze vereniging draait op vrijwilligers. Bijna alle commissies zitten verlegen om extra hulp. De nood in het clubhuis is nu het allergrootst. We zijn dan ook dringend op zoek naar medewerkers, vooral voor in de keuken! Schroom niet, kom langs en laat je informeren, bij de bar of via de telefoonnummers op het affiche.

Even opfrissen: op het park is gebruik van gemotoriseerde voertuigen niet toegestaan. Voor fietsen, fatbikes en elektrische scootmobielen is de maximale snelheid 5 km/uur. Ben je om medische redenen niet of niet goed in staat om fietsend of lopend op het tuinpark te bewegen, dan kun je via het bestuur een ontheffing voor je voertuig aanvragen. (De tractor en andere voertuigen van het park zelf beschikken al over zo’n ontheffing.)

SSSSSSSSST
Bij het bestuur zijn verschillende klachten binnengekomen over geluidoverlast. Dit najaar komt het bestuur met een nieuw boekje met de Ons Lustoord-reglementen. Tot die tijd roepen we graag alvast op om rekening te houden met je buren, zoals ook in de regels van de Bond verplicht is gesteld. Deze zijn terug te vinden onder het kopje Reglementen op de site.
Zoals bekend is het alleen op vastgestelde tijden toegestaan om in de openlucht gebruik te maken van geluid voortbrengende apparaten. Hierbij doelen we vooral op aggregaten, motormaaiers etc. Deze mogen worden bediend op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17-19 uur en op woensdag en zaterdag van 10-17 uur. Op zondag is het gebruik van geluid voortbrengende apparaten niet toegestaan.
Veel tuinders komen op Ons Lustoord voor rust. Luisteren naar muziek, karaoke e.d. van je buren is vaak geen pretje. Gelukkig hebben we op de tuin een prima plek waar wél een (muzikaal) feestje gevierd kan worden: het Clubhuis. Wij ontvangen in overleg ook graag verjaardagen en andere partijen.

====================

====================

Update storm Poly

Storm Poly heeft afgelopen juni relatief weinig schade aangericht aan ons tuinpark. De meest acute problemen zijn inmiddels opgelost door vrijwilligers en tijdens tuinbeurten. Mocht je huis of tuin schade hebben opgelopen, dan kan dit met het schadeformulier van de Bond van Volkstuinders mogelijk verhaald worden.

====================

Gouden vrijwilligers

Zondag tijdens het Zomerfeest werd het vlammende optreden van Han Holland even onderbroken om een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten. Een tuinpark zonder vrijwilligers kan helemaal niet bestaan en sommigen voeren daarbij zelfs een compleet team aan. Aan hen werd een gouden, symbolische prijs uitgereikt onder een zeer verdiend, warm applaus. Ongelooflijk veel dank aan Berna & Johan, Danny, Mischa, Jolanda en Rob!!!

====================

Ingelaste Algemene Leden Vergadering op 14 oktober 2023


Dit najaar wil de gemeente Amsterdam starten met het zogenaamde co-creatietraject. Daarin wordt besproken hoe het verder moet met de tuinparken, in het geval dat de bouwplannen van De Groene Kern doorgaan. Dan zal de omgeving van de tuinparken drastisch wijzigen, niet alleen voor de tuinen van Nieuw Vredelust en het derde deel van Ons Lustoord - die dan moeten verdwijnen - maar voor het gehele gebied, inclusief Dijkzicht en De Federatie..

Wij kunnen in het co-creatietraject bijvoorbeeld meepraten over de vorm, omvang en het aantal van vervangende tuinen. Iedereen die hierover wil meedenken en meebeslissen is van harte uitgenodigd om in de nog te vormen deelwerkgroep plaats te nemen.
Om het proces van co-creatie te begeleiden is door de werkgroep De Groene Kern een speciale projectleider aangesteld: Joop de Haan. Hij heeft een Concept Programma van Eisen geschreven, dat hierbij opnieuw als bijlage wordt toegevoegd.

De agenda voor de bijeenkomst op de 14e zal op de site gedeeld worden – of via een nieuwsbrief en de mededelingenborden – , evenals exacte tijd en locatie.

Schiet je nog een dringende vraag te binnen, je kunt het bestuur nog steeds mailen over dit onderwerp: bestuuronslustoord@gmail.com of doe een briefje in de bestuursbus bij het clubhuis.

====================