Hier ziet u de tuinen die ter overname worden aangeboden.

Naar aanleiding van de vele vragen die wij van (potentiële) kopers hebben gekregen over de aankoop van een tuin, willen wij u wijzen op de door Tuinpark Ons Lustoord gehanteerde aankoopprocedure: Klik hier.

Aspirant lid

U dient zich in te schrijven als lid van de Bond van Volkstuinders. Dit kunt u doen via de website van de Bond van Volkstuinders. U bent dan aspirantlid en betaalt per jaar contributie daarvoor aan de Bond van ca € 40. Tevens verkrijgt u hiermee het recht om op de wachtlijst van de (29) tuinparken van de Bond van Volkstuinders ingeschreven te staan.​

Wachtlijst

Op Tuinpark Ons Lustoord bestaat voor aspirantleden de mogelijkheid om op een vaste zaterdag per maand zich te laten inschrijven op de wachtlijst van het tuinpark.

U kunt HIER uw rang en inschrijfdatum opzoeken.

* In de Agenda (op de homepage) kunt u zien op welke data u zich kunt inschrijven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: bestuuronslustoord@gmail.com

Informeer bij koop altijd naar eventuele extra voorwaarden, bv. m.b.t. de aanwezigheid en kosten van een septic tank.

Verdere kosten: entreegeld € 135,00 en de kosten voor de vereniging over het lopende jaar.
Tuinders die niet woonachtig zijn in de gemeente Ouder-Amstel kregen vanaf 2015 een jaarlijkse aanslag forensenbelasting die tussen de € 60 en € 70 euro lag. Voor 2023 heeft de gemeente het tarief vastgesteld op € 108,73, welke aanslag begin 2024 zal worden toegezonden. Voor de volgende drie jaar is de gemeente voornemens deze belasting telkens in stappen van € 38 verder te verhogen. Daarnaast heeft de gemeente de tuinders in 2023 ook voor het eerst individueel rioolheffing opgelegd ten bedrage van € 76 per tuin. Vele tuinders zijn tegen deze aanslag met steun van de Bond in bezwaar gegaan. Ook proberen de tuinparken en de Bond de gemeente op andere wijze op andere gedachten te brengen. Maar hoewel nog niet geheel zeker is dat deze extra belasting en heffing ook in volle omvang in stand zullen blijven zijn dit wel kosten om bij toetreding tot ons tuinpark rekening mee te houden.

Tuinen ter overname

Mocht u interesse hebben in een van de aangeboden tuinen kunt u dat via een mail naar bestuuronslustoord@gmail.com kenbaar maken. Vergeet u niet het tuinnummer in uw mail te vermelden.​

Tuinovername altijd in overleg met verkoper.

Financiële afhandeling loopt altijd via de bond van volkstuinders.

De waarde van tuin en tuinhuis wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid vastgesteld. Maar let op! Vaar niet blind op de waardebepaling. De waardebepaling is namelijk GEEN bouwkundige beoordeling. Wil je dat wel? Dan moet je als toekomstig tuinder de bouwkundige staat zelf onderzoeken door b.v. een bouwkundig expert hiervoor in te schakelen. Doe dit svp voordat de overdracht plaatsvindt, zodat je eventueel nog af kunt zien van overdracht.


* Sluitingsdatum betekent dat bestaande leden voorrang hebben om te reageren op het aanbod, binnen twee weken na de publicatiedatum, om door te kunnen schuiven op het park mochten ze dat willen.

TE KOOP

Nr 271

Tuinhuiswaarde: € 5.619,20

Tuinwaarde: € 100,00

Opmerkingen: Bedreigd door DNK

Publicatiedatum: 17-04-2023

* Sluitingsdatum:

Nr 222

Tuinhuiswaarde: € 5975,36

Tuinwaarde: € 150,00

Opmerkingen: -

Publicatiedatum: 05-05-2023

* Sluitingsdatum: 19-05-2023

Nr 96

Tuinhuiswaarde: € 3274,80

Tuinwaarde: € -10,00

Opmerkingen: -

Publicatiedatum: 12-05-2023

* Sluitingsdatum: 26-05-2023

Nr 122

Tuinhuiswaarde: € 0,00

Tuinwaarde: € 0,00

Opmerkingen: lege tuin met schuurtje en watertappunt

Publicatiedatum: 13-05-2023

* Sluitingsdatum: 27-05-2023

Nr 250

Tuinhuiswaarde: € 3279,36

Tuinwaarde: € 150,00

Opmerkingen: Heg en pad worden nog aangepakt!

Publicatiedatum: 18-05-2023

* Sluitingsdatum: 01-06-2023

Er staan nu 6 tuinen in de verkoop.

Nr 52

Tuinhuiswaarde: -

Tuinwaarde: -

Opmerkingen: Lege tuin met schuur, deel fundering tuinhuis aanwezig

Publicatiedatum: 20-05-2023

* Sluitingsdatum: 03-06-2023